top of page
62395799_3043127419038461_907868013775028224_n_edited.jpg

Historie klubu

Fotbalové začátky se na Ostravsku datují již z doby před první světovou válkou. Ovšem podmínky pro provozování tohoto sportu byly velmi chabé. To se však velmi rychle změnilo po konci Velké války. 

Od roku 1919 začínají v Ostravě vznikat fotbalové kluby jako na běžícím páse. Vůbec prvním klubem, který roku 1919 vznikl byl SK SLOVAN OSTRAVA v té době známý jako SK Moravská Ostrava – Františkovo Údolí. 

 

Podnět k založení klubu dal brankář a později fotbalový rozhodčí Karel Madura. Myšlenky se ujal Jan Šárek a za spolupráce několika přátel došlo v březnu r. 1919 ke svolání informační schůzky, na které byl zvolen prozatímní výbor, v jehož čele byl Jan Šárek. Ihned byly vypracovány stanovy, a tak došlo již koncem dubna k svolání ustavující valné hromady. Jelikož při vyřizování stanov bylo zdůrazněno, že předsedou musí být občan plnoletý a Šárek ještě nebyl, byl zvolen předsedou klubu aktivní hráč Josef Švider.

Pokud byla SK Slezská Ostrava prezentována jako hornický klub, můžeme Slovan označit jako klub studentský, neboť většinu hráčů klubu, pro který se již od začátku staly typické černobílé barvy, byli pravě studenti.

Aby klub získal potřebné finance na chod týmu, vytvořil mimo fotbalový odbor také odbor dramatický. Ten také pečoval o to, aby se členové scházeli i mimo fotbal. Byla hrána divadla, pořádány taneční hodiny, různé večírky a jméno klubu začalo být veřejnosti známo.

 

Byla získána řada nových příznivců a od města pozemek pro hřiště za starou Střelnicí u betonového mostu. Toto hřiště sloužilo klubu až do r. 1930.

Mladý kolektiv Slovanu si získal svým slušným vystupováním rázem sympatie příznivců. Neutuchající elán a bojovnost mužstva dovedly překonat velmi často i lepší technickou vyspělost soupeře, a tak bylo docíleno řady krásných úspěchů. V r. 1922 získal klub vedoucí místo v ostravské kopané. Stal se lidovým klubem, který měl nejvíce příznivců, což dokázaly také rekordní návštěvy (4 500 diváků). SK SLOVAN se stal ve 20. a 30. letech několikrát mistrem SFŽ. Vřelá vzájemnost a přátelství slavilo úspěchy a klub získal vynikající základ.

 

V roce 1930 bylo dokončeno nové hřiště u Výstaviště a hřiště za Střelnicí zrušeno. Vzpomínka na chvíle, kdy bylo pěkně vybudované hřiště uvedeno do provozu, je hřejivá.

Důležitými funkcionáři této doby byli např. Karel Žáček (který stál u kolébky Slovanu a nechal ve Slovanu nejen kus života, ale také hodně peněz) a také František Mikšaník (předseda klubu).

 

Důležitým mezníkem byly roky 1941 – 1947. Fašismus zasáhl celou Evropu a 2. světová válka poznamenala nejen hospodářský a politický život v našem státě, ale také odvětví sportu. Celá řada mladých lidí a sportovců byla nasazena během války na nucené práce do Hitlerovského Německa. Z této doby a prakticky až do osvobození naší vlasti Rudou armádou v květnu r. 1945 jsou jen kusé zprávy o činnosti Slovanu.

Čest památce brankáři Slovanu NEUMANOVI, který v této kruté válce padl.

V 70. letech se Slovan přestěhoval na nový stadion, a to stadion Odborářů.

V roce 1979 byl Slovan sloučen s klubem Čechie Hulváky. Kluby se domluvily, že budou silnější, když se spojí a dohodly se na novém názvu, a to TJ SLOVAN PS OSTRAVA. Novým hřištěm se v tuto chvíli stává hřiště v Hulvákách, kde Slovan působí dodnes.

 

V 80. letech patřili mezi významné hráče např. Mochel (hráč z Baníku), Plesinger (brankář z Baníku), Kromus, Moroň a další.

Mnoho z těchto slovanistických členů, hráčů a hlavně obrovských srdcařů již není mezi námi. Každý z nich si zaslouží obrovské díky.

Ve Slovanu však byly také jiné oddíly. Konkrétně lední hokej, odbíjená, turistický oddíl, šachy, stolní tenis a velmi významný byl také lyžařský oddíl. Slovan dokonce vlastnil v 80. a 90. letech sjezdovku a chatu.

 

Významný úspěch jsme zaznamenali u házenkářek, které se staly v 80. a 90. letech mistryněmi republiky. A musíme zdůraznit, že tyto ženy hrály nejvyšší soutěž u nás.

 

V současné době se ve Slovanu nachází oddíl fotbalu (kategorie muži, dorost, ženy a žáci), oddíl šachy a také oddíl stolního tenisu.

 

TJ SLOVAN OSTRAVA, nejstarší fotbalový klub v Ostravě, fungující úžasných 104 let prošel mnoha krizemi (hlavně finančními), ale vždy se dokázal postavit a jít dále. Dále za tím účelem, pro který byl tento klub s obrovským srdcem skoro před 100 lety založen…

 

Heslem bylo a stále je: V JEDNOTĚ JE SÍLA.

 

V posledních letech se bohužel TJ SLOVAN OSTRAVA octla díky nezkušenému vedení ve složité, ne-li kritické finanční situaci. Důsledkem tohoto jednání hrozil zánik klubu.

 

Na počátku roku 2015 však převzal veškerou finanční a organizační zodpovědnost za chod TJ SLOVAN místní podnikatel Petr Konečný, který by chtěl navázat na původní (téměř stoletou) myšlenku zakladatelů klubu.

bottom of page