top of page

                                                                           Členské příspěvky

Pro rok 2024 (1.2. 2024 - 31.12.2024) je stanovena výše základních členských příspěvků takto:

Hráči kategorie Fotbalová školička: 300 Kč měsíčně

Hráči kategorie přípravka:  300 Kč měsíčně

Hráči kategorie Žáci: 300 Kč měsíčně

Členské příspěvky se platí na půl roku dopředu =  leden–červen: 1800 Kč

                                                                                                            srpen–prosinec: 1500 Kč

Celková výše ročních členských příspěvku tak činí 3300 Kč

V případě přerušení docházky na trénink se peníze nevrací.​

Platba členských příspěvků
Členské příspěvky se hradí  v hotovosti hlavnímu trenérovi dané kategorie nebo na účet : 277004434/5500. 

Potvrzení o uhrazení členského příspěvku

V případě, kdy rodič potřebuje potvrzení o zaplacení členského příspěvku, bude mu vystaven na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu sekretářky klubu: kr.nedelova@seznam.cz (tel. 777 851238)

Žádající rodič povinně uvede:

  • Jméno hráče

  • ID FAČR hráče 

  • Jméno osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)

  • Adresu osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)

Potvrzení bude nejpozději do 14 dní zasláno, případně k vyzvednutí u sekretářky klubu.

bottom of page