top of page

Avenir Light je čistý a stylový druh fontu, který je oblíben designéry. Je snadný pro čtení a skvělý pro nadpisy, odstavce a další.

                                                                           Členské příspěvky

Pro soutěžní ročník 2022/23 (1.8. 2022 - 30.6.2023) je stanovena výše základních členských příspěvků takto:

Hráči kategorie Fotbalová školička 250,- Kč / Ml. přípravka - 250,- Kč / Žáci  250,- Kč měsíčně

Celková výše ročních členských příspěvku činí: 2750,- Kč

Platba členských příspěvků
Členské příspěvky se hradí  v hotovosti hlavnímu trenérovi dané kategorie nebo na účet : 277004434/5500. 

Potvrzení o uhrazení členského příspěvku

V případě, kdy rodič potřebuje potvrzení o zaplacení členského příspěvku, bude mu vystaven na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu tj-slovan@tj-slovan.cz

Žádající rodič povinně uvede:

  • Jméno hráče

  • ID FAČR hráče 

  • Jméno osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)

  • Adresu osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)

Potvrzení bude nejpozději do 14 dní zasláno, případně k vyzvednutí u trenéra.

Oblečení pro hráče
TRENINGOWE_MODELB (1).jpg
bottom of page